استراکچر و سازه های فلزی در برابر زلزله دارای عملکرد بهتری هستند که بتوانند ضمن حفظ پایداری و انسجام کلی خود انرژی ناشی از زلزله را تا حد امکان جذب و مستهلک نمایند.

سازه های فلزی از جمله پرکاربردترین سازه ها در صنعت می باشند.

استراکچر و سازه های فلزی در برابر زلزله دارای عملکرد بهتری هستند که بتوانند ضمن حفظ پایداری و انسجام کلی خود انرژی ناشی از زلزله را تا حد امکان جذب و مستهلک نمایند.

با توجه به منحنی نیرو تغییر مکان سازه ها هر چه استراکچر و سازه های فلزی شکل پذیرتر باشد انرژی بیشتری را هنگام زلزله جذب کرده و رفتار مطلوبتری دارد.

شرکت بهین تجهیز با استفاده از بروز ترین نرم افزارهای طراحی و ساخت سازه های فلزی ازجمله SAP, ETABS, TEKLA, SAFE و استفاده از استاندارهای بین المللی AISC, UBC و استانداردهای داخلی IPS و نشریه 38 طراحی و ساخت انواع سازه های فلزی جوشی و پیچ مهره ای و سازه های قاب بندی شده و سازه های خرپایی را در دستور کار خود دارد.