مخازن كروي جهت ذخيره سازي گازها و سیالات شیمیایی مختلف پالايشگاهي و صنايع پتروشيمي، تحت فشار و در حجم بالا مورد استفاده قرار مي گيرند.

مخازن كروي جهت ذخيره سازي گازها و سیالات شیمیایی مختلف پالايشگاهي و صنايع پتروشيمي، تحت فشار و در حجم بالا مورد استفاده قرار مي گيرند.

استانداردهای معتبر بین المللی از جمله ASME Sec. VIII ASME Sec. II , در طراحي و ساخت این مخازن مورد استفاده قرار مي گيرند. این مخازن در ابعاد مختلف و با رعایت الزامات بالا توسط شرکت بهین تجهیز طراحي و ساخته مي شوند.