مخازن تحت فشار از جمله پر کاربرد ترین تجهیزات در صنایع مختلف می باشند.

مخازن تحت فشار از جمله پر کاربرد ترین تجهیزات در صنایع مختلف می باشند. این تجهیزات در ابعاد و کاربردهاي مختلف و با مواد متنوعي اعم از کربن استيل، استنلس استيل، کربن استیل دما پایین، سوپر آلیاژها، داپلکس، اينکونل، کرم موليبدن، مونل و ... توسط شرکت بهین تجهیز طراحي و ساخته مي شوند.

استانداردهای معتبر بین المللی از جمله ASME Sec. VIII  EN 13445, در طراحي و ساخت این مخازن مورد استفاده قرار مي گيرند.