مبدل هاي حرارتي از تجهيزات بسيار مهم تاسيسات نفت و گاز و ساير صنابع به شمار مي روند

مبدل هاي حرارتي از تجهيزات بسيار مهم تاسيسات نفت و گاز و ساير صنابع به شمار مي روند که به منظور تبادل حرارت بین دو یا چند سیال مورد استفاده قرار می گیرند. از كاربردهاي خاص مبدل ها، بازيافت افت حرارتي در فرآيندهای شيميايي مي باشد.

لازم به ذكر است در محيط ها و شرايط خورنده شديد، امكان پوشش فلزي ضد خوردگي (Cladding) بنا به سفارش مشتريان وجود دارد.

مبدل های حرارتی در انواع مختلف و در گستره وسيعي از دماها و فشار هاي مختلف و با مواد متنوعي اعم از کربن استيل، استنلس استيل، کربن استیل دما پایین، سوپر آلیاژها، داپلکس، اينکونل، کرم موليبدن، مونل و ... و بر اساس استاندارد هاي TEMA, ASME,API توسط شرکت بهین تجهیز طراحي و ساخته مي شوند.