پکیج های فرآیندی دارای کاربردهای متنوع و مهمی در صنایع مختلف می باشند.

پکیج های فرآیندی دارای کاربردهای متنوع و مهمی در صنایع مختلف می باشند.

این پکیج ها بسته به الزامات و خواسته های مهندسی در پروژه های مختلف دارای تجهیزات اصلی از جمله پمپ ها و کمپرسورها در انواع مختلف، تجهیزات ابزاردقیق، الکتریکال و پایپینگ متنوعی می باشند.

شرکت بهین تجهیز از طراحی پایه و تفصیلی تا تامین تجهیزات و ساخت پکیج های فرآیندی را با رعایت الزامات بالای مهندسی و ساخت انجام می دهد.