پکیج های تصفیه آب از نوع اسمز معکوس در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش، نیروگاه و آب و فاضلاب استفاده می گردند.

فرآیند اسمز معکوس مناسب ترین روش برای تهیه آب شیرین و قابل شرب از آبهای شور می باشد.

با توجه به کمبود منابع آب شیرین و وجود سواحل زیاد در شمال و جنوب کشور و نیز عملکرد مطمئن، بهره برداری آسان و کارکرد بهینه و صرفه اقتصادی در این روش، پکیج های تصفیه آب از نوع اسمز معکوس در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش، نیروگاه و آب و فاضلاب استفاده می گردند.