پکیج های تزریق مواد شیمیایی بمنظور آماده سازی و تزریق مواد شیمیایی به سیستم های کولینگ، پیش تصفیه و تصفیه آب و فاضلاب، خطوط انتقال فرآورده های نفتی و غیره و در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش، نیروگاه و آب و فاضلاب استفاده می گردند.

پکیج های تزریق مواد شیمیایی بمنظور آماده سازی و تزریق مواد شیمیایی به سیستم های کولینگ، پیش تصفیه و تصفیه آب و فاضلاب، خطوط انتقال فرآورده های نفتی و غیره و در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش، نیروگاه و آب و فاضلاب استفاده می گردند.

محل تزریق می تواند درون حوضچه باز، خطوط لوله، تانک ها و یا رآکتورهای شیمیایی باشد. این پکیج ها بسته به نیاز پروژه ها با فشارهای تزریق و دبی های مختلف طراحی و ساخته می شوند. میزان اتوماسیون و سیستم های کنترل پکیج های تزریق با توجه به کاربرد، محل نصب، استانداردهای مورد نیاز و خواست بهره بردار تعیین می گردد.
اجزای اصلی پکیج های تزریق مواد شیمیایی ساخت این شرکت بشرح زیر می باشد:


•    مخزن آماده سازی و میکسر اختلاط مواد شیمیایی
•    مخزن تزریق ماده شیمیایی
•    پمپ تزریق (دیافراگمی، پلانجری)
•    شیر آلات و لوله کشی های مورد نیاز
•    شیر فشار شکن 
•    دمپر جریان
•    ظرف کالیبراسیون پمپ
•    برق، ابزار دقیق و سیستم کنترل مربوطه