پکیج های تزریق سرچاهی که به اصطلاح به آنها Corrosion Inhibitor Package یا CIP گفته می شود، بمنظور پیشکیری از خوردگی خطوط لوله و تجهیزات در محل استخراج نفت و گاز در سر چاهها و در صنایع نفت و گازاستفاده می گردند.

پکیج های تزریق سرچاهی که به اصطلاح به آنها Corrosion Inhibitor Package یا CIP گفته می شود، بمنظور پیشکیری از خوردگی خطوط لوله و تجهیزات در محل استخراج نفت و گاز در سر چاهها و در صنایع نفت و گازاستفاده می گردند.

محل تزریق معمولا به خطوط لوله با فشارهای بسیار بالا می باشند.  این پکیج ها بسته به نیاز پروژه ها با فشارهای تزریق و دبی های مختلف طراحی و ساخته می شوند. میزان اتوماسیون و سیستم های کنترل پکیج های تزریق با توجه به کاربرد، محل نصب، استانداردهای مورد نیاز و خواست بهره بردار تعیین می گردد.

اجزای اصلی پکیج های تزریق مواد شیمیایی ساخت این شرکت بشرح زیر می باشد:


•    مخزن آماده سازی و میکسر اختلاط مواد شیمیایی
•    مخزن تزریق ماده شیمیایی
•    پمپ تزریق (دیافراگمی، پلانجری)
•    شیر آلات و لوله کشی های مورد نیاز
•    شیر فشار شکن 
•    دمپر جریان
•    ظرف کالیبراسیون پمپ
•    برق، ابزار دقیق و سیستم کنترل مربوطه